Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk SigortasıYeminli Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası Teklif Formu İlgili Yazıları

  • YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER MESLEKİ SOR...

    Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden  yapılan unutma ve hataların, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan...

    Devamı...
  • Yeminli Mali Müşavirler İçin Meslek...

    A. SİGORTANIN KAPSAMI   A.1. Sigortanın Konusu   Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki    faaliyeti ifa ederken;  &...

    Devamı...