Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Soruları


Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Yanıltıcı beyanda bulunulması ya da buna neden olacak şekilde sessiz kalması sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.
Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.
Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.


Sağlık Sigortası poliçelerinde teminat ne zaman başlar?
Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksitinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.


Tedavi sürecinde teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?
Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastane tarafından doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.


Fark Yok/ Tamamlayıcı Sağlık sigorta poliçesinin fiyatı ne kadar?
Prim tutarı aktif çalışan olup olmadığınız, yaş, bulunduğunuz bölge gibi etkenlere bağlı olarak hesaplanacağından değişiklik gösterecektir. Sigortambudur.com’dan sağlık poliçe fiyatınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tüm aileme yaptırsam indirimden faydalanabilir miyim?
Aile indirimimiz bu üründe bulunmamaktadır. Ancak 20 ve üzeri grup poliçelerinde indirim alabilirsiniz.

Fark Yok/ Tamamlayıcı Sağlık sigortası poliçesini kimler satın alabilir?
SGK’lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan herkes için poliçe yapılabilmektedir. 60 yaştan 80 yaşa kadar da poliçe yapabilmekteyiz. Ancak hastane sayısı azalmaktadır. 


İstediğim zaman poliçemi iptal edebilir miyim?
Evet, poliçenizi istediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz. Poliçeniz gün üzerinden iptal edilebilecek olup, poliçe başlangıç tarihinizden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak prim iade tutarınız belirlenecektir. İptal koşulları Poliçe Özel Şartları’ nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.Hastaneye gittiğimde ben bir ücret ödeyecek miyim?
Poliçe Özel Şartlarınız doğrultusunda poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 2017 yılı için 15.-TL dışında bir ödeme alınmamaktadır.SGK’da benim primimle tüm ailem sağlık hizmeti alıyor, bu poliçede de ben prim ödediğimde tüm ailem hizmet alabilecek mi?
Hayır, her sigortalı için ayrı prim ödenmesi gerekmektedir.


Poliçenin süresi nedir?
Poliçenin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.


Şu an çalışıyorum, emekli olduğumda poliçe bitecek mi?
Hayır. Fiyatlarımız çalışan ve bağımlı olarak ayrılmaktadır. Emekli olduğunuzda bağımlı fiyatından sigorta poliçeniz düzenlenebilir.


Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?
Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır.


Teminat dışı kalan haller nelerdir?
Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir. 
Geçmişten gelen, teşhisi konulmuş, kronik rahatsızlıklarınızda poliçeniz olmadan önce varsa karşılamaz. Bu saydıklarımızı karşılamasını isterseniz Sigortambudur.com uzman arkadaşlarımızdan lütfen bilgi alınız. 


Yeni doğan bebeğim hemen poliçe kapsamına girebilecek mi?
15. gün itibarıyla poliçe kapsamına girebilir.


Diş tedavi ve Gözlük masrafları FarkYOK/ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında karşılanır mı?
Hayır, diş ve gözlük teminat kapsamı dışındadır.


İlaç masrafları FarkYOK/ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında karşılanır mı?
Hayır, ilaç teminatı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçe kapsamı dışındadır.

Poliçemi yurtdışında da kullanabilir miyim?
Hayır.

Geçmişten gelen hastalıklar için oluşan ilgili tedavi masraflarımı da ödeyecek misiniz?
Hayır, sigorta başlangıç tarihi öncesinde varolan mevcut hastalık/rahatsızlıklarla ilgili her türlü sağlık gideri kapsam dışıdır.


FarkYOK/ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda herhangi bir bekleme süresi olacak mı?
Yatarak tedaviler kapsamında kırmızı alan durumu hariç olmak üzere yatarak tedavi kapsamındaki tüm işlemler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri 3 aylık bekleme süresine tabidir.


Ömür Boyu Yenileme Garantisi nedir; nasıl hak kazanabilirim?
Sigortalının kesintisiz 3 yıl boyunca FarkYOK/ Tamamlayıcı Sağlık sigortasını devam ettirmesi halinde, 3 yıl sonunda sigortalının sağlık durumu esas alınarak tamamlayıcı sağlık sigortalarında Ömür Boyu Yenileme garantisi için değerlendirilir.  Ömür Boyu Yenileme garantisi hakkı kazanıldıktan sonra, sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü teminat kapsamı daraltılmaz, teminat limitleri düşürülmez, sigortalı katılım payları artırılmaz, sigorta teknik esaslarında ve özel şartlarda sigortalı aleyhine değişiklik yapılmaz, bu hakkı kazandıktan sonra çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü hastalık ek primi veya istisna uygulanmaz, tazminat ek primi uygulanmaz.Geçmişten gelen hastalıklarım mevcut, bunlarla ilgili tedavi masraflarımı da ödeyecek misiniz?
Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışında kalmaktadır. Konu ile alakalı Sigortambudur.com müşteri temsilcilerimizle iletişime geçmenizi arz ederiz. 


Faturamı kendim ödersem size gönderdiğimde ödüyor musunuz? Ne kadar ödüyorsunuz?
Hayır, geri ödeme işlemi bu poliçede yapılmamaktadır.


İlaçları ödüyor musunuz?
Hayır, ilaç teminatı bu poliçede bulunmamaktadır.


Poliçe primimi ödediğimde makbuz veriyor musunuz? Bu makbuzla vergi indiriminden yararlanabilir miyim?
Evet, prim ödemeleriniz karşılığında makbuz alabiliyor ve bu makbuzla vergi indiriminden yararlanabiliyorsunuz.

Poliçe primimi nasıl ödeyebilirim? Peşin ödersem indirim yapıyor musunuz? Taksit yapıyor musunuz?
Poliçe priminizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Kredi kartınıza peşin ya da 9 eşit taksit yapılabilmektedir. Peşin ödemelerde herhangi bir indirim yoktur.

Estetik cerrahi, kozmetik, diyetisyen gibi tedaviler de kapsam içerisinde mi?
SGK kapsamında ödenen estetik cerrahi, kozmetik ve diyetisyen gibi tedaviler poliçe kapsamında değerlendirilmektedir.

Poliçede bekleme süresi olacak mı?
SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri dışında, bu poliçede bekleme süresi yoktur.


Yurt dışında tedavi giderini karşılıyor musunuz?
Hayır, poliçe sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir.


Sürekli kullandığım ilaçlar için nasıl bir işlem yapmam gerekiyor, poliçem sürekli ilaç kullanımını kapsıyor mu?
Hayır, poliçede ilaç teminatı bulunmamaktadır.


Yabancı ülke vatandaşıyım, Türkiye'de SGK'lı olarak çalışıyorum. TSS poliçesi satın alabilir miyim?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler  bu poliçeyi satın alabilirler.


Öğrenciyim, Anne/Baba üzerinden sigortadan faydalanıyorum. TSS poliçesi satın alabilir miyim?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler  bu poliçeyi satın alabilirler. (Sigorta ettiren 18 yaşından büyük olması şartı ile 14 günden büyük bebekler sigortalanabilir. )

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası arasındaki fark nedir?
TSS ürününde sadece SGK tarafından kapsama alınan kişiler satın alabilir. Özel Sağlık sigortasında bu şart bulunmamaktadır. Network ağı ve teminat yapısı farklıdır. Tam olarak tüm farklılıkları görmek isterseniz Sigortambudur.com müşteri temsilcilerimizden destek almanızı öneririz. Sağlık raporu ücretini karşılıyor musunuz?
Hayır, Karşılanmıyor.


Medikal ürünler poliçe kapsamında mı?
İlaç masrafları ve Medikal ürünler ödenmiyor.Diş tedavisi ve dişçi ücretleri poliçe kapsamında mı?
Acil Diş Teminatımız; lokasyonunuza göre yönlendireceğiniz ve sadece bu teminat için anlaşma sağladığımız kurumlarımızda ve diş paketimizde geçerli olan tedaviler geçerlidir.


Göz tedavisi ve göz ameliyatı poliçe kapsamında mı?
Gözlük, cam, çerçeve, lens masrafları ve bunlarla ile ilgili tüm giderler poliçe teminat kapsamı dışındadır. Göz muayenesi ve poliçe başlangıç tarihinden önce var olmayan SGK’nın onayladığı göz ameliyatları kapsam içindedir.