Mesleki Sorumluluk Sigortaları (Muhtelif)Mesleki Sorumluluk Sigortaları (Muhtelif) İlgili Yazıları

 • Mesleki Sorumluluk Sigortaları Gene...

  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları     A. SİGORTANIN KAPSAMI   A.1. Sigortanın Konusu   Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırlar...

  Devamı...
 • MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI (MUH...

  Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;-Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini söz...

  Devamı...
 • MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI SIKÇ...

  Teminat Dışında Kalan HallerAşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,...

  Devamı...