Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza SigortasıMaden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Teklif Formu İlgili Yazıları

  • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaz...

    Bu sigorta, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan tesislerde iş akdi ile istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnası...

    Devamı...
  • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaz...

    Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Madde 2- Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani...

    Devamı...