Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

“Sigortambudur.com” web sitesi (“Site”), tüm hakları Gen Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ.’a (“Gen Grup”) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tesis edilen yetki ile, sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerine aracılık eden bir kuruluştur. Müşteri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kabulü ile Gen Grup ve Site’yi, sigorta şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir.

 

Poliçe prim tahsilâtları sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve Gen Grup’un bu hususta bir sorumluluğu yoktur. Gen Grup, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin Gen Grup'a atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz.

 

 

1.              TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme’nın tarafları [İçerenköy Mah.Değirmenyolu Cad.No: 27/9 Ataşehir/İstanbul] adresinde faaliyet gösteren Gen Grup ile (“Müşteri”)’dir. İşbu Sözleşme’de Gen Grup ve Müşteri müteselsilen “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır. Taraflar, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

 

 

2.              SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Gen Grup tarafından Müşteri’ye sağlanacak sigorta brokerlik hizmetine ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından Site’ye giriş yapılmasıyla ve Müşteri’nin teklif alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” ibaresini işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Müşteri, Gen Grup’u sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta brokeri olarak yetkilendirmiş olacaktır.

 

 

3.              HİZMETTEN YARARLANABİLECEKLER

 

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Gen Grup’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Müşterilerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Müşteri, kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin (kişisel veriler dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere) kullanımı ve işlenmesi ile sigorta brokerliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya Gen Grup tarafından Müşteri’ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Müşteri’nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir. Müşterilerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

 

 

 

 

4.              GEN GRUP’UN SORUMLULUKLARI

 

4.1.        Gen Grup’un işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, internet sitesinde belirtilen ve vermeyi kabul ettiği hizmetler ile sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar ilgili sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Gen Grup’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Gen Grup’dan hizmet alınmış olması Gen Grup’un, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Gen Grup’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Gen Grup sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık etmektedir.

 

4.2.        Müşteri, Gen Grup’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Gen Grup’un hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Gen Grup’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Gen Grup’u şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

 

4.3.        Poliçe şartları, teminatlar, sigorta primi oranı ve miktarları ile ilgili olarak Site’de yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde, Gen Grup’dan bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Gen Grup, sigorta şirketlerinin işbu Site’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

 

4.4.        Gen Grup, Müşteri tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

4.5.        Site’ye girilen bilgilerin güvenliği [Veri Sign SSL] sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

 

4.6.        Gen Grup, Site’ye ilişkin gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini almıştır. Buna karşın, Site’ye yapılan saldırılar veya virüslerden ötürü (aşağıda tanımlı olan) Gizli Bilgiler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Gen Grup’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

4.7.        Site’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Gen Grup ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Gen Grup bu Site’nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

4.8.        Site’de kurulan linkler, Gen Grup’un diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. Gen Grup tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt Gen Grup için bağlayıcı değildir.

 

4.9.        Gen Grup, Site’de yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. Site’de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Gen Grup, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik,


belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

 

4.10.     Gen Grup, işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

 

4.11.     Gen Grup, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/Site’yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı Gen Grup’un müşterilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.12.     Gen Grup, Müşteri’ye ait ve Müşteri’nin Site’yi kullanmasına ilişkin bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Müşteri talep ettiği takdirde, teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarları değiştirilebilir. Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, Site’den alışveriş yapan Müşteri’nin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Gen Grup’un sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Site’nin ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Gen Grup, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçeler Site üzerinden Müşteri tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asıllarının Müşteri tarafından ayrıca istenmesi durumunda, poliçe asılları Müşteri’nin adresine gönderilir. Müşteri, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde Site’de görülen telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

 

 

5.              MÜŞTERİ’NİN SORUMLULUKLARI

 

5.1.        Site’de yapılan veya ileride yapılacak bir takım işlemler uyarınca Müşteri’den hesap adı/numarası ve şifre kullanması talep edilebilir. Müşteri tarafından hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan  tüm işlemlerin sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Müşteri, kendisine verilen hesap adını/numarasını ile şifreyi güvenli bir şekilde saklamakla ve üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamakla yükümlüdür. Müşteri, gerektiğinde hesap numarası ve şifrenin değiştirilmesini Site’den talep edebilecektir.

 

5.2.        Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Müşteri, işbu Site’yi kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt eder. Müşteri, haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler nedeniyle sorumludur. Gen Grup, bu tür davranışlara engel olmak için Müşteri’nin Site’ye girişini yasaklamak, şikayette bulunmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

 

5.3.        Site’yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Müşteri, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Müşterinin Site’de yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Müşteri, Gen Grup ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Gen Grup’a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Gen Grup’a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Gen Grup’un münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4.        Müşteri, Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.5.        Müşteri, Gen Grup’a bildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından dolayı kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır.

 

 

6.              SİGORTA TEMİNATININ BAŞLAMASI

 

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda Gen Grup tarafından düzenlenmesi, peşin ve/veya kredi kartına taksitli olarak kararlaştırılan sigorta primi miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından kuver verilebilir.

 

 

7.              FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

7.1.        İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Gen Grup veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

7.2.        Sözleşme gereğince ve bu Sözleşme’nin ifası sırasında hazırlanan raporlar ve Gen Grup’un ticari bilgi, tecrübe ve know-how’ından faydalanılarak üretilen her türlü doküman üzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları saklıdır.

 

7.3.        Müşteri, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini Gen Grup’a göndermekle Gen Grup’un söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

 

7.4.        Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Gen Grup’un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler Gen Grup’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Gen Grup’un yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

 

 

8.              GİZLİLİK

 

8.1.        Gen Grup, Site üzerinden Müşteri tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Müşteri’nin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Site personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Müşteri’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi (“Gizli Bilgiler”) içerir.

 

8.2.        Site, işbu Sözleşme’de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Site, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

8.3.        Site, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı


ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Site’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Site’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

 

9.              MÜCBİR SEBEP

 

9.1.        İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar‘dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve edimlerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran ve Borçlar Kanunu’nda sayılan haller Taraflar‘ca mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) olarak kabul edilir. Taraflar doğrudan doğruya işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu Mücbir Sebep’lerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

 

9.2.        Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf, derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

9.3.        Gen Grup, Mücbir Sebep’ten kaynaklanan gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecektir. Müşteri, bu durumlar nedeniyle Gen Grup’dan herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

 

10.          BÖLÜNEBİLİRLİK

 

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

 

 

11.          DEĞİŞİKLİKLER

 

11.1.     Gen Grup, işbu Sözleşme’de ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır. Gen Grup’un değişiklikleri Müşteri’ye ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Müşteri, Site’deki hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

11.2.     Gen Grup, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.


12.          FERAGAT

 

Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun diğeri tarafından kabul edildiği ya da söz konusu yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat, yazılı olmadıkça ve her iki Taraf’ın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir.

 

 

13.          UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.