İşveren Sorumluluk Sigortası
İşveren Sorumluluk Sigortası Teklif Formu İlgili Yazıları

  • İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

    Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında  uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta...

    Devamı...
  • İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI GENEL...

    İşveren Sorumluluk Sigortası Genel ŞartlarıSigortanın Teminatının KapsamıMadde 1-Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortal...

    Devamı...