İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM)


İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Nedir?

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Teklif Formu İlgili Yazıları

  • İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI N...

    Motorlu aracın, işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitl...

    Devamı...
  • İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI G...

    Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel ŞartlarıSigorta Teminatının KapsamıMadde 1-Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine tere...

    Devamı...