Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk SigortasıDoktor Tıbbi Sorumluluk Sigortası Teklif Formu İlgili Yazıları

  • Doktor tıbbi sorumluluk sigortası n...

    Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası KlozuSigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarlar...

    Devamı...
  • Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası...

    A. SİGORTANIN KAPSAMI   A.1. Sigortanın Konusu   Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki    faaliyeti ifa ederken;  &...

    Devamı...