Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)


Online Dask Sigortası İlgili Yazıları

  • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Gen...

    Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları   Yürürlük Tarihi: 27 Eylül 2000 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler...

    Devamı...
  • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Ned...

    Zorunlu Deprem Sigortası ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır...

    Devamı...