Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası
Bağımsız Denetçi Mesleki Sorumluluk Sigortası İlgili Yazıları

  • Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumlu...

    A. SİGORTANIN KAPSAMI   A.1. Sigortanın Konusu   Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki    faaliyeti ifa ederken;  &...

    Devamı...
  • Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumlu...

    Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;-Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini söz...

    Devamı...