3.Şahıs Sorumluluk Sigortası


3. Şahıs Sorumluluk Sigortası Teklif Formu İlgili Yazıları

  • 3.Şahıs sorumluluk sigortası nedir?

    Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür...

    Devamı...
  • 3. Şahıs sorumluluk sigortası genel...

    Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 6 Nisan 1959   Sigortanın Mevzuu ve Şumulü: Madde 1  İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın mer'iyet müddeti esnasında vukua gelecek bir hadise ne...

    Devamı...